Hàn Quốc và Mexico là hai đội được đánh giá là yếu nhất tại bảng F và có cơ hội đi tiếp không cao. Cơ hội đối đầu của Hàn Quốc và Mexico không quá nhiều, mới có hai lần từ năm 19798 đến nay và Mexico được đánh giá cao hơn về cơ hội