Những điều trông đợi nhất ở lượt trận thứ 2 bảng A Lượt trận thứ bảng A sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6, hãy cùng điểm qua những điều được trông đợi nhất ở lượt trận đóng vai trò then chốt tới cơ hội đi tiếp vào vòng trong của các đội tuyển.